Fællesarbejde | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Fællesarbejde

Fællesarealerne vedligeholdes af andelshaverne i fællesskab, således at hver enkelt andelshaver får tildelt en opgave, som vedkommende har ansvaret for og skal udføre. 

Det er frivilligt, om man vil deltage i fællesarbejdet.

De, der ikke kan, evner, har lyst til, eller af anden grund fravælger deltagelse i fællesarbejde, betaler i stedet kr. 100,- pr. måned