Foreningens historie | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Foreningens historie

En andelsboligforening består af et antal boliger i en ejendom, beboet af andelshavere, som ejer hver en andel i andelsboligforeningen, der igen ejer ejendommen. Til hver andel er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom med krav om, at andelshaver skal bo i boligen. Der er således ikke tale om, at den enkelte andelshaver har ejendomsret til nogen nærmere bestemt del af ejendommen. Andelshaverne ejer i fællesskab – og i forhold til størrelsen af hver enkelt andelshavers indskud – alle foreningens værdier, herunder ejendommen, driftsmidlerne, indestående på konti i pengeinstitutter, værdipapirer m.v., og andelshaverne har på tilsvarende vis en andel i foreningens eventuelle gæld.

Andelshaverne er gennem foreningsvedtægten afskåret fra at råde frit over andelen, som altså er uløseligt knyttet til brugsretten til boligen. Eftersom andel og brugsret således hører sammen, kan en andelsboligforening ikke have “passive” medlemmer.

ABF Ravndalen 1 er bygget i 1988 og er beliggende lige uden for Vodskov by op til Hammer Bakker, der er et naturskønt område på ca. 1800 ha.

ABF Ravndalen 1 er beliggende ca. 2 km fra Vodskov by med masser af indkøbsmuligheder, skole, bibliotek, idrætsforening og kirke.

Der er ca. 350 m til busstoppesteder med flere busruter til Aalborg, hvortil der er 12 km.

Der findes en venteliste, som interesserede kan blive optaget på. Det koster kr. 100,- om året at stå på listen. Optagelse på listen foregår ved henvendelse til formanden.

ABF Ravndalen 1 er en velfungerende forening med en sund økonomi.