Bestyrelsen | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Bestyrelsen

Henvendelse til bestyrelsen
Du skal henvende dig til det bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for pågældende område. Eksempelvis skal du henvende dig til Linda Esbech (12), hvis du har brug for en håndværker, som foreningen skal betale.
Bestyrelsen modtager kun henvendelser pr. mail eller brev.

Martin Andreassen (9) – martinravn9@gmail.com
● Formand
● Formand for grundejerforeningen
● Budgetplanlægning og kontrol
● Varme- og vandforbrug
● Forsikringssager
● Salg af andele inkl. venteliste
● Nyhedsbreve og indkaldelser
● Indkøb af maling

Linda Esbech (12) – esbech@stofanet.dk
● Næstformand
● Bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen
● Kontakt til håndværkere
● Vedligehold af bygninger og veje
● Vedligehold af maskiner

Lisa Thordal Lavrsen (37) – lisaluna@hotmail.com
● Kasserer
● Budgetplanlægning og kontrol
● Opkrævning venteliste

Eva Rosenkilde Jensen (26) – thorev@mail.dk
● Sekretær

Gurli Norup (21) – gurlinorup@stofanet.dk
● Grønne arealer ad hoc-opgaver
● Andelshavernes opgavefordeling på fællesarealerne

Keld Tørring (35) – suppleant 1 – keldtoerring@icloud.com

Helle Alstrup (32) – suppleant 2 – helleib@stofanet.dk
● Sociale arrangementer
● Fælleshuset