Køb og salg | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Køb og salg

Reglerne for køb og salg af andele fremgår af “Vedtægter for andelsboligforeningen Ravndalen 1”, som findes under “Dokumenter”.

Ved påtænkt køb eller salg af andel skal formanden altid underrettes af hensyn til ventelisten og overholdelse af formalia.


Når du køber en andel, køber du en andel i samtlige boliger og fællesarealet. Samtidig får du brugsretten til en bolig.
Du kan selvfølgelig ændre på boligen, fx indsætte et nyt køkken. Dette skal bestyrelsen blot godkende. Det har hidtil ikke givet problemer, når arbejdet bliver udført håndværksmæssigt forsvarligt.
Fællesarealerne holder vi i fællesskab. Hver andel har en mindre opgave, eksempelvis at holde et mindre blomsterbed. Det tager i gennemsnit en halv time om ugen. På de fire årlige havedage ordner vi de større ting, fx fældning af træer. En havedag tager cirka 3 timer, og den afslutter vi med hyggelig frokost i fælleshuset.
Du kan læse mere i dokumenterne husorden og vedtægter. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Velkommen til Ravndalen