Trailer | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Trailer

Vodskov, december 2020

Regler for benyttelse af foreningens trailer.

1. Benyttelse må kun finde sted i foreningens regi eller i ærinder for andelshavere og disses husstande.

2. Tidsrum den maximale benyttelsestid pr. gang må højst andrage 24 timer.

3. Aflevering foretages i rengjort stand og på sin plads under halvtaget og i låst tilstand.
Nøglen hænges på plads i maskinhuset.

4. Evt. skader dækkes af brugeren eller for dennes regning.
Sidste bruger hæfter for eventuelle skader.

5. Reservering kan foretages ved at skrive sig med med husnummer på kalenderen ophængt i maskinhuset.
Ved reservation anføres start- og sluttidspunkt.

6. Overopsyn og problemløsning: Carl i nr. 4.

PS: I følge loven skal du medbringe en kopi af registreringsattesten, når du kører med traileren.
Derfor hænger vi nogle kopier i maskinhuset.
Mangler du en kopi, så kontakt venligst Sanne i hus nr. 41.