Husdyr | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Husdyr

Hver andelshaver må holde hund, kat eller lignende mindre husdyr i normalt omfang. Det er dog en klar forudsætning, at husdyret ikke medfører lugt, støj eller andre gener for øvrige beboere. Dyrenes efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. Dyrene må ikke strejfe om. Indgives der berettigede klager til bestyrelsen, kan denne pålægge husdyrholderen at afhjælpe forholdes straks. I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen forlange husdyret fjernet.